Amsterdam – Flevopark

Wat denkt de buurt over het Flevopark? Met de ontwikkeling van het Zeeburgereiland tot volwaardig woongebied ontstond in 2016 de behoefte om et Flevopark verder te ontwikkelen en vooral ook mooier en beter te maken. De bewoners wilden graag een groen en aantrekkelijk recreatiegebied en een fijne en veilige omgeving. Maar wat is daarvoor nodig? En welke mogelijkheden zijn er? Welke uitdagingen en kansen biedt de omgeving van het park?

Door de buurt, de ondernemers en de politiek te betrekken in het maken van plannen heeft Elementary Works een duidelijke agenda opgesteld voor de ontwikkeling van het Flevopark in de komende jaren. Met behulp van de tool zijn ideeën opgehaald en randvoorwaarden opgesteld.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close