Buurtmozaïek

lange-schakel-ketting

 

Elk gebied wordt bezocht, bewoond en bekeken door heel veel verschillende partijen. Hoe zorg je ervoor dat alle belangen en stemmen boven tafel komen? En dat de wensen van iedereen worden gehoord? Daarvoor gebruikt Elementary Works het Buurtmozaïek. Een dynamische weergave van gesprekken en belangen waarmee écht recht gedaan wordt aan ieders belang.

Het buurtmozaïeklaat zien wat er speelt in een wijk of gebied. Met behulp van de Wikipedia-techniek en Harmonica krijgt iedereen die een belang heeft ruimte om zijn wensen en ideeën kenbaar te maken via een persoonlijke pagina. En, – en dat is essentieel – om deze wensen ook dynamisch en up to date te laten zijn. Alle partijen kunnen hun ideeën naar eigen inzicht koppelen aan netwerken, gebiedslocaties en andermans belangen. Immers, alleen als de wensen van alle betrokkenen kenbaar zijn, is het mogelijk dwarsverbanden te zien, prioriteiten te stellen en kan duidelijk worden in welke richting een oplossing moet worden gezocht.

Het resultaat van de schakelgesprekken is een mozaïek van de buurt. Een caleidoscoop aan ideeën en wensen en de dwarsverbanden hiertussen. Belanghebbenden en partijen als gemeenten en projectontwikkelaars kunnen vanuit hier prioriteiten en agenda’s opstellen voor wat er nodig is in een bepaald gebied.

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close