Het Polderhuis

Praat mee in het Polderhuis. 

Voer het goede gesprek in het Polderhuis. Kom aan tafel in het huis  en ga met elkaar in gesprek. Slimmer werken en gebruik maken van onverwachte en mooie nieuwe oplossingen die voortkomen uit inbreng van alle belanghebbenden in een gebied. Het huis is van glas, transparant, beschikt over de meest recente technologische ontwikkelingen. Het huis is reëel en ook virtueel te bezoeken. In het huis kan je in gesprek gaan over alle lagen van het Nederlandse bestuur in een gebied bij elkaar. In het huis voer je het goede gesprek over je eigen woon- en leefomgeving van alle bewoners. Het huis is een innovatiehuis. Het laat je kennismaken met de de technische ontwikkelingen die nu gaande zijn rondom data en veiligheid, digi-currency, blockchain, VR etc.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van de techniek gaat zo snel dat het kans biedt aan besturen om relevant te blijven, het huidige bestuurder dient in te zetten op deze ontwikkeling.

  • blockchain, ICO, tokens -> ontwikkeling die leidt tot een diversiteit aan nieuwe betaal en transactiesystemen waarbij waarde-vastlegging en afspraak/contracten steeds meer decentraal via een crypto-systeem plaats vindt. Belangrijkste invloeden op: Kadaster, notaris, banken, betaalsystemen, belastingsysteem, begrotingssysteem en daarmee op participatie-graad en betrokkenheid.
  • Data – Het aantal beschikbare (open) datasets is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Veel datasets zijn echter los van elkaar staande silo’s. Door het ontbreken van eenduidige definities van gegevens is het niet eenvoudig om datasets van verschillende bronnen met elkaar te koppelen en een integraal beeld te ontwikkelen. Zogenoemde Semantische technologieën maken het echter wel mogelijk om deze verbindingen tussen datasets aan te brengen. Voor gebruikers van de data ontstaat dan één geïntegreerde dataset waar een veelheid aan vragen op losgelaten kan worden. 
  • Data – Naast datasets met gestructureerde data, is er ook een grote (eveneens groeiende) hoeveelheid ongestructureerde data: kennis en informatie vastgelegd (verborgen) in documenten, presentaties, emails, etc. Natuurlijke taaltechnologie maakt het mogelijk om geautomatiseerd te bepalen wat de aard en inhoud van elk document of email is en deze als gestructureerde data beschikbaar te maken.

De combinatie van technologieën maakt het mogelijk om alle beschikbare data en informatie in één geïntegreerde omgeving te ontsluiten.

De uitdaging

De bestuurlijke organisatie wil maatschappelijk relevant zijn en blijven en ze wil laten zien wat er speelt, welke keuze je kan maken en willen in gesprek met stakeholders over keuzes.

Het idee

Mijn voorstel is om de krachten van kennis en kunde te bundelen. Lees hier meer details over het polderhuis als concept

Kernwoorden zijn: sturing, gesprek, relevant, keuzes, transparant, techniek, data, network governance, nieuwe democratie

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close