Indische Buurt

In de Indische Buurt in Amsterdam heeft Elementary Works samengewerkt met de Indische Buurt Balie en de gemeente Amsterdam. In deze bijzondere wijk werken bewoners en gemeente samen in fysieke en digitale Gesprekstafels waar een voortdurende dialoog plaatsvindt over actuele thema’s in de Buurt. Om alles zichtbaar te maken en elkaars belangen direct te zien, maken ze gebruik van Harmonica. Op goharmonica.nl ziet u de persoonlijke pagina’s en een overzicht van de ideeën en wensen van de deelnemers.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close