Object methode

De objectmethode is gebaseerd op veldwerkonderzoek van Ilan Stoelinga. Vanuit zijn inzicht in organisatie en de relatie met de veranderende werkelijkheid komt hij tot een heel nieuw inzicht over de rol van de overheid en zijn opgave en bestaansrecht. Op dit moment werkt hij zijn methode uit in het boek “De objectmethode”.

De methode gaat uit van het werken met objecten. Wat geldt als een object ligt aan de perceptie van de observator: the eye of the beholder. Objecten kunnen fysieke elementen zijn, maar bijvoorbeeld ook een persoon met een relatie tot een fysiek object of tussen personen onderling. Door op deze wijze de wereld te beschrijven, biedt het een strategisch kader waarbinnen wensen, belangen en inzet om te vormen zijn tot een werkprogramma en een duidelijke beleidsrichting voor een organisatie.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close