Over Elementary Works

Ilan startte in 2016 met Elementary Works vanuit een intrinsieke wens voor meer harmonie in onze samenleving. Hij is visionair op het gebied van gestructureerde gespreksvoering en kan bogen op een jarenlange ervaring. Met zijn expertise richt hij zich op innovatie, sturing en control binnen met name overheidsorganisaties.

Voor de gemeente Amsterdam stond Ilan in de periode 2013-2016 aan de basis van de ontwikkeling van de buurtbegroting. In de jaren 2017-2018 heeft hij voor de gemeente Haarlemmermeer het digitaal gebiedsprogramma ontworpen. Kern van zijn deskundigheid is het ontwikkelen van tools waarmee belanghebbenden worden ondersteund bij een resultaatgericht gesprek met alle stakeholders over diverse thema’s.
Ilan zette de afgelopen zijn kennis over overheidsfinanciën en participatie in bij de Gemeente Amsterdam (Indische Buurt), bij de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Soest

 LinkedIn/Ilan Stoelinga

John is informatiekundige en ICT-er met een zeer veelzijdige ervaring bij zowel overheid als bedrijfsleven. In Nederland is hij dé expert voor DokuWiki: de open-source tool die de basis vormt van ons softwarepakket.

De laatste jaren houdt John zich bezig met uitdagingen op het gebied van digitalisering en de transformatie daar naartoe. Net als het bedrijfsleven hebben de meeste overheden de eerste stappen gezet, maar valt er nog genoeg te doen. Voor gemeenten liggen er mooie kansen in het verschiet om participatie op een moderne wijze te laten plaatsvinden. Belanghebbenden en de gemeenten zelf zullen er dan de vruchten van plukken.

 LinkedIn/John Geerlings

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close